Oorzaken kalverdiarree

Gepost door vdbelt 28-02-2018 0 Reactie(s)
Kalverdiarree veroorzaakt op een groot aantal melkveebedrijven gezondheidsproblemen. De eerste vier levensweken van het kalf vormen de risicoperiode voor het krijgen van diarree. Bij diarree is sprake van waterige ontlasting, vaak in grote hoeveelheden. Diarree kan verschillende oorzaken hebben, de veroorzaker kan besmettelijk, niet-besmettelijk of een combinatie van beide factoren zijn. Wanneer er sprake is van een infectieuze oorzaak kan dit voor jonge kalveren grote gevolgen hebben voor de gezondheid, niet alleen op korte termijn maar ook op langere termijn. In deze blog worden kort de veroorzakers van kalverdiarree toegelicht.

 

 

Niet-besmettelijke oorzaken:


Voeding: foutieve drinktemperatuur, wisselende voedertijden, mengfouten, te grote hoeveelheid, voerovergangen

Huisvesting: vervuilde materialen, tocht, vochtige omgeving, klimaat, geen droog ligbed

Hygiëne: gebruik van vervuilde drinkmaterialen zoals drinkbakken, emmers, spenen, vervuilde omgeving

Stress: voerwisselingen, verplaatsingen, voer van onvoldoende kwaliteit, medische behandelingen

Colostrum verstrekking: foutieve biestverstrekking, temperatuur van de biest, kwaliteit van de biest onvoldoende

 

Besmettelijke oorzaken:


Virussen: BVD, Rota- en Coronavirussen

Bacteriën: E-coli, Salmonella

Parasieten: Cryptosporidiose, Coccidiose

 


Virussen:


BVD ( Bovine Virus Diarree )
Het BVD virus kan bij koeien en kalveren van alle leeftijden diarree veroorzaken. Het virus wordt niet vaak gediagnosticeerd als veroorzaker van diarree bij kalveren. Het BVD virus kan ontstekingen aan de slijmvliezen veroorzaken, wat kan lijden tot diarree, speekselen, een verminderde eetlust en uitdroging.

Rota- en Coronavirus
Het rota- en Coronavirus is een darminfectie die voorkomt bij jonge kalveren. Deze darminfectie veroorzaakt diarree. De verschijnselen zijn het plots ziek zijn, sufheid, vermindere voeropname, koorts ( tussen 38°C en 39°C ). De besmetting vindt plaats via de bek van het jonge dier. Het rotavirus veroorzaakt diarree tussen de 5e en de 21e levensdag en komt vaker voor dan het coronavirus. Rota- en Coronavirussen veroorzaken een verminderde voeropname en koorts met als gevolg een gebrekkige opname van voedingsstoffen, waardoor het kalf uitdroogd. Een kalf dat het virus doormaakt is een besmettingsbron voor andere jonge kalveren doordat het kalf het virus uitscheidt. 


Bacteriën:


E.coli
Bij een E.coli infectie heeft het kalf last van ernstige waterige diarree en vochtverlies. Bij kalveren kan E.coli vanaf dag 1 tot de 5-10 levensdag tot ernstige diarree lijden. De bacteriën hechten zich vast aan de binnenzijde van de darmwand en produceren gifstoffen. E.coli kan bloedvergiftiging en zelfs een zeer snelle dood van het kalf veroorzaken. Besmetting vindt plaats via de mest van de moeder-koe, de hygiëne in de afkalfstal, de kalverboxen of het verlosmateriaal. 

Salmonella
Salmonella kan dieren van alle leeftijden aantasten, ook jonge kalveren van nog maar een paar dagen oud. Bij een salmonella infectie kan soms bloed in de mest aanwezig zijn. Bij kalveren kan een salmonella-infectie niet alleen diarree veroorzaken maar ook een bloedvergiftiging en longafwijkingen.

 

Parasieten:

 

Cryptosporidium
Diarree treedt op tussen levensdag 3 en 30. De mest is wit, geel, groen en varieert van pasta-achtig tot waterig. Meestal komt cryptosporidium voor samen met een virus. Een virus zorgt ervoor dat de symptomen verergeren. Een kalf dat ziek is van cryptosporidiën is een grote besmettingsbron voor andere kalveren, doordat het oöcysten uitscheidt. Deze oöcysten overleven in de omgeving en kunnen worden opgenomen door andere kalveren waarna ze meer schade aanrichten.


Coccidiose 
Coccidiose is een darmaandoening die bij jongvee wordt veroorzaakt door een parasiet. Deze parasiet veroorzaakt diarree en groeiachterstand. Coccidiose heeft gevolgen voor de gezondheid van het kalf. Symptomen van Coccidiose zijn doffe vacht, bloed en/of slijm in de mest, sufheid, verminderde groei, afname van eetlust en uitdroging. 

 

Wilt u de veroorzaker van kalverdiarree achterhalen?!  Maak dan gebruik van de Fassisi BoDia Kalverdiarree Sneltest.

 

Bron: EcoStyle, Koesignalen Jongvee

Laat een reactie achter