Certificaten

Wij als toeleverancier in de voedingsmiddelenindustrie, beschikken over diverse certificaten. Hieronder vindt u de organisaties waarbij wij aangesloten zijn.

GMP+ FSA certifaat

Bedrijven met het GMP+ FSA certificaat tonen aan dat zij voldoen aan alle eisen en voorwaarden voor de borging van diervoederveiligheid. GMP staat voor Good Manufacturing Practice, oftewel een goede manier van produceren. Concreet betekend dit dat in de GMP norm van A tot Z is vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd. De Plus in GMP Plus staat voor de toevoeging van de HACCP norm aan de GMP norm. In Nederland wordt deze norm gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van diervoeder te garanderen. In de Nederlandse vee- en vleessector worden veel controles uitgevoerd. In vrijwel geen enkele branche zijn kwaliteitscontroles en -systemen zo gangbaar. Dit om de kwaliteit en veiligheid van in de gehele voedselketen te kunnen garanderen. Hierdoor wordt de GMP Plus norm de laatste jaren steeds belangrijker. Immers, het voer wat onze dieren binnen krijgen, is een belangrijke stap in de voedselketen. Vervuild of onveilig voer betekent vervuilde en onveilige melk, vlees en eieren.

Klik hier voor de deelnemerslijst van GMP+ FSA certificaat


SecureFeed

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen direct of indirect aan veehouders. Het gaat om onder meer fourages, vochtrijke bijproducten, enkelvoudige voedermiddelen, mengvoeders en mineralenvoeders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Door het delen van kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen, werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak. Als onpartijdige organisatie zijn we voor voedselveiligheid van diervoeders het aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen. Zo dragen we bij aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens.

Klik hier voor de deelnemerslijst van SecureFeed


CBG

CBG staat voor College ter beoordeling van geneesmiddelen. 
Het bureau diergeneesmiddelen is de veterinaire tak van het CBG. Het Bureau diergeneesmiddelen treedt op namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), die het officieel bevoegd gezag is. Het bureau Diergeneesmiddelen rapporteert over aanvragen met betrekking tot handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen aan de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen (CRD). 

Als vergunninghouder zijn wij in het bezit van een vergunning voor de kleinhandel in diergeneesmiddelen. In deze verordening zijn eisen opgesteld voor de zogenaamde kleinhandel op afstand in diergeneesmiddelen, oftewel internethandel. De verordening bevat regels voor de verkoop, de vervaardiging, de invoer, de uitvoer, de levering, de distributie, de controle en het gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (GDG's).

Klik hier voor meer informatie over het CBG
Klik hier voor het register internethandel diergeneesmiddelen

Contactgegevens van Bureau diergeneesmiddelen:
College ter beoordeling van Geneesmiddelen
Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Tel: 088 244 8000