Tectonik pour-on (1 liter)

Tectonik pour-on (1 liter)

Tectonik pour-on voor bestrijding van vliegen bij runderen

Tectonik is een insecticide in pour-on oplossing voor uitwendig gebruik, met als werkzame stof permethrine. Het middel is uitsluitend toegestaan voor de bestrijding van vliegen bij runderen. Het middel heeft een werkingsduur van 7 weken.

Dosering van Tectonik pour-on

0 - 100 kg: 1-10 ml (1 ml per 10 kg)
100 - 200 kg: 10-20 ml (1 ml per 10 kg)
200 - 250 kg: 20-25 ml (1 ml per 10 kg)
> 250 kg: maximaal 25 ml per rund

Indien nodig, behandeling herhalen na 7 weken.

Toepassing

De totale dosis op de ruglijn van het rund aanbrengen, van de nek tot de basis van de staart met behulp van het doseercompartiment van de fles of met behulp van de bijgeleverde handspuit (2,5 liter fles). Ongeveer een vierde deel van de dosis op de nek aanbrengen. Alle dieren van een koppel tegelijk behandelen.


Inhoud van de verpakking Tectonik pour-on

1 liter.


Minimale wachttermijnen

Vlees: 3 dagen
Melk: geen 

Wettelijk gebruiksvoorschrift

  • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegen op runderen in de periode april tot en met oktober. 
  • Om bodem- en in het water levende organismen te beschermen dienen resten die het middel bevatten bij gebruik in de stal te worden afgevoerd naar de mestopslag.
  • Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik. 

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Bekijk hier het veiligheidsinformatieblad. 

Specificaties
Gevarenaanduidingen Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen Achter slot bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • : 222
  • Merk: Virbac
  • Model: 8328
  • Beschikbaarheid: Op voorraad
  • € 62,80

Tags: Tectonik, tectonik pour-on, vliegen, vliegenbestrijding, permethrine, bestrijding