Veerust super (600 ml)

Veerust super (600 ml)

Veerust Super 600 ml

Huidspray voor runderen


Werkzame bestanddelen

Pyrethrinen (als pyrethrumextract) 1,71 g (0,375 % w/w)
Piperonylbutoxide (als Pharma Grade PBO) 5,46 g (1,2 % w/w)

Indicatie

Voorkomen van jeuk, onrust en hinder veroorzaakt door stekende stalvliegen (Stomoxys calcitrans) bij runderen. Het middel heeft een korte werkingsduur en bestrijdt alleen aanwezige vliegen.

Doeldier

Rund.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij zieke dieren.
Niet gebruiken bij dieren met ernstige huidlaesies.

Bijwerkingen

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts (en de registratiehouder) hiervan in kennis te stellen. 

Wachttijd

(orgaan) vlees en melk: nul dagen wacht tijd. 

Dosering

Goed schudden voor gebruik. Spuit het middel gedurende 10 seconden over de dieren op een afstand van ongeveer 60 cm met een gelijkmatige cirkelvormige beweging. Spuit vooral op verzamelplaatsen van de vliegen, zoals schouders, nek, hoorns, flanken en de basis van de staart. Indien nodig kan toediening met een tussentijd van ongeveer 4 uur worden herhaald.

REG.NL 9307 VRIJ

Voor het in de handel brengen verantwoordelijke onderneming
Denka 
Gildeweg 37a 
3771 NB Barneveld
Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij de betreffende onderneming.


Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Bekijk hier het veiligheidsinformatieblad.


Specificaties
Artikelnummer 203510
Gevarenaanduidingen Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F Inhoud/verpakking afvoeren naar een containerpark overeenkomstig de plaatselijke voorschriften
  • : 1666
  • Model: 1205
  • Beschikbaarheid: Op voorraad
  • € 9,95
  • 12 of meer € 8,75

Tags: veerust, vee-rust, super, pyrethrum, piperonylbutoxide, bestrijden, vliegen, zenuwgif, insectcide, vliegenbestrijding, koe, koeien, rundvee, paarden, paard, denka, denk international, stalvliegen, steekvliegen